Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2016. január 27.

Dobos Csanád:

A Vízöntő-paradoxon és az Egység Törvénye

re_interstell_2.pngAz utóbbi hetekben újra mesterségesen fel lett pörgetve az UFO kérdés. A római pápa kétértelmű ünnepi szavai sokkal többet sejtetnek, mint amire elsőre gondolnánk, ahogy az újrapörgetett Csillagok háborúja vagy éppen a hajdani X-akták tv sorozat sem véletlenül mostanra lett leporolva. Mintha Hollybuli is a tömegek ráhangolásába kezdett volna, egy nagy bejelentés előkészítése érdekében. Arról a várható nagy bejelentésről van szó, melyek már régóta eljött az ideje és mely vélhetően teli lesz majd ferdítéssel, a látszólag változó, de valójában változatlan hatalmi elit érdekeinek megfelelően.

Éppen ezért is érzem fontosnak egy szokatlan témát felvetni, hogy legyen majd lehetőségünk kicsit tisztábban látni az elkövetkező nagy felfordulásban. A téma pedig az asztrológiából és az elméleti fizikából már ismert vízöntő-paradoxonnak a kapcsolata az Egység törvényével.

A honlapom egyik fő célja az idő „nyakon csípése”. Arról az időről van szó, mely valójában nem is létezik, és amely a mi földi lét síkunkban mégis oly meghatározó. Azt az időt, melynek a kezdete és vége ugyanaz, és melyet mi mégis percekben, órákban, napokban… években, sőt akár évezredekben is mérünk. Azt az időt, mely „csúszós”, nehezen megfogható főleg, így a Halak világkorszakban és azt az időt, mely egy csomó anomáliával is rendelkezik, melyekkel szinte nap mint nap találkozunk  az álmaink, a meditációnk, vagy éppen a halál közeli élményeink által. De nem csak ott, hiszen a világirodalom és a hollywoodi sikerfilmekben is visszatérő téma mindez.

 

Interstellar / Csillagok között

oooooooo.pngEgy 2014-es tudományos-fantasztikus kalandfilm, amely felvonultatja a 21. századi elméleti fizika elképzeléseit a világűrről, a tér és idő viszonyáról, valamint felvázolja a zsákutcába jutott emberiség lehetséges fejlődési útját, jövőjét... A film készítéséhez nagy segítséget jelentett Kip Thorne elméleti fizikus, aki tanácsokkal látta el a rendezőt és a stábot. [1]

 reklam.png

Hiányzó részek a könyvemben:

A szkíta Iliász és a végítélet Odüsszeiája könyvem, Pap Gábor múvészettörténész ajánlásával 3900.- Ft-os áron megvásárolható az alábbi helyeken:

Budapest, Kálvin tér környéki, 48as Egyetemi Könyvesboltban
(1085 Budapest, Baross u. 48. e-mail: 48asbolt@gmail.com)

A Győri Szkítia könyvesboltban személyesen vagy online rendelésben 

http://www.szkitiagyor.hu/01/products.php/szkita_iliasz_dobos_csanad?fbclid=IwAR1R3z-moAkcUOSni2FXrfettYjyqRkM0x8ei4D6vvv_X0Csvr5IZ8jAO6M

7777_konyvem_777777777777777777777777777777.png

Az évezredekben mért vizöntő-paradoxon paradoxona.

Tudatosan használom többszörösen is a „paradoxon” jelzőt. A filmben, ahogy az Iliász eposzban[5] és a Péter és Pál népmesénk napút logikájában[6] is, az időanomália közel két világkorszaknyi (azaz 2x2160 évnyi) időt érint. Ez meglepő, hiszen a hagyományos vízöntő-paradoxon logika alapján az idő „csak” a nem létező 2160 évnyi vízöntő-világkorszakon ugrik át, hogy aztán 13 000 évvel később, az Oroszlán jegy duplázódásával bepótolódjon.

0000000_reklam_0000_honlapra_3.pngEzzel szemben a filmben és az idézett művekben is, a vízöntő-paradoxonos időugrás kétezer év helyett, ennek a dupláját, kb. négyezer évet hidal át. Az „idő” az önállóan nem létező Vízöntő világkorszakon átugorva, a HALAK világkorszak végéből nem a BAK világkorszak elejére, hanem rögtön a BAK világkorszak végére érkezik!

Ez lenne a vízöntő-paradoxon paradoxona? Nagy eséllyel, és nagyon úgy tűnik, hogy ennek is megvan a magyarázata. Ez egy olyan újabb paradoxon, amivel ideje szembe nézni, és aminek vizsgálatát ideje elkezdeni.

Tehát hova tűnt legalább ezer év? Egy precessziós évkör mindig is 25.920 év volt? És mi a célja a többszörösen fellelhető fantom korszakoknak, ahogy az árpád kori templomaink falfestményén Szent László és Jézus közös arcának?[7]

Mindezekre érdekes közvetett, gondolatokat lehet találni egy 1981-es „kísérletben”, melyet könyvben is publikált a kísérletet vezető egyetemi tanár.

 

RÉ, az EGYSÉG TÖRVÉNYE

Az újév első napjaiban egy érdekes könyvet ajánlott a facebook ismerősöm [8]. Bár kezdetben kételkedve olvastam, mégis a hatodik ülés részletezésénél már olyan elemi erővel ragadott magával, hogy azóta sem tudom letenni.

A könyv angol változata és az első két kötet magyar fordítása az alábbi oldalon érhető el:        

http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_hungarian/hungarian_translation.aspx

De miről is van benne szó?

law-of-one-book-i-the-ra-material.jpgDon Elkins egyetemi professzor szavaival így lehetne összefoglalni a könyvének lényegét: „Ez a könyv szó szerinti szöveges átirata … (egy) kísérleti ülésről készült hangfelvételnek, melyek célja egy földönkívüli lénnyel való kapcsolatteremtés volt. Ezt a kísérletsorozatot 1962-ben kezdtük el, és 19 év óta finomítjuk. Kísérleti eredményeink 1981-től kezdődően minőségüket és pontosságukat illetően markáns fordulatot vettek. Ez a könyv pusztán egy beszámoló munkánknak ez utóbbi szakaszából…”

„Ré nevű társas memória komplexumtól (kapott) üzenetekben fogalmazódik meg az Egység Törvénye... E könyv lapjai a Rével folytatott beszélgetések összesen 106 ülésének hű lejegyzését tartalmazzák. Ez az anyag feltételez egy olyan nézőpontot, amelyhez az ufó jelenségek sokévi tanulmányozása során jutottunk el”…

„Kutatócsoportunk a Ré nevű földönkívüli fajjal való érintkezései során olyasmit használ, amit én „behangolt transz telepátiának” szoktam nevezni… Ré körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt érkezett a Földre egyfajta földönkívüli küldetés keretében, melynek célkitűzése a földi ember szellemi evolúciójában való megtámogatása volt. Mivel e próbálkozása kudarcba fulladt, Ré visszavonult a Föld felszínéről, ám a bolygón folyó tevékenységek beható tanulmányozását tovább folytatta….. Ré egy hatodik denzitású társas memória komplexum. Mivel a Föld jelenleg a harmadik denzitású (lét síkú) fejlődési állomásának közel a végénél jár, így ez azt jelenti, hogy Ré három evolúciós ciklussal jár előttünk. Más szóval Ré jelenlegi fejlődési foka évmilliókkal előzi meg a földi emberét.”

Bár a könyv döbbenetes információkat tartalmaz az univerzum komplex működéséről, az általunk megtapasztalható harmadik denzitás (létsík) fejlődési elvéről, ezek működésének alap logikájáról, a pozitív és negatív orientáció jellegéről, és az ehhez kapcsolódó kétfajta „szeretetről” (melynek megértése nagyban korlátozná az igazi, beavatott „elit” korlátlan hatalmát e fizikai világunkban), mégis ezeket a témákat csak éppen csak a figyelem felkeltés szempontjából érintem.

Célom továbbra is az időcsúszások tetten érése, valamint a jézusi „aratás” (RÉ társas memória által használt „szüret”) kifejezés és a vízöntő-paradoxon működése közti kapcsolat mélyebb vizsgálata. Ehhez a RÉ nevű társas memória komplexumtól kapott, a mi pillanatnyi, földi történelmi múltunk, emberi fajunk múltjával kapcsolatos adatokat, időpontokat fogom alaposabban megvizsgálni, melyek némileg megerősítik az idő fentebb emlegetett többszöri paradox működésének tényét.

A könyvből származó idézeteknél folyamatosan jelzem az adott ülés és kérdés sorszámát, mely a további elmélkedéshez támpontot nyújthassanak az érdeklődőknek. Az egyes (általunk nem használt) fogalmakat a lehetőségekhez mérten megpróbálom a RÉ nevű társas memória komplexum saját szavaival megmagyarázni. Ezért, első nekifutásra meglehetősen bonyolultnak tűnhet mindez, de nem kell megijedni. Amit már most ígérhetek, aki e könyvben elmélyed azoknak egy igazán elementáris szellemi kalandban lesz része.

 

RÉ nevű társas memória komplexum és a vizöntő paradoxon.

Mivel a Vízöntő-paradoxon csak a 26000 éves precessziós menetrendben [9] érvényesül, ezért érdemes az idevágó idézettel kezdeni:

Egy főciklus nagyjából 25 ezer évetek. Három ilyen jellegű ciklus van, melynek során azok, akik fejlődést mutattak, begyűjthetők a három főciklus befejeződésekor. Ez valahol kb. 75 és 76 ezer évetek között van. Mindenkit begyűjtenek előmenetelre való tekintet nélkül, mivelhogy ekkorra maga a bolygó mozdul át a dimenzió használható részében és kezdi elveszíteni használhatóságát a vibráció alsóbb szintjein az adott denzitásban. (6.15)

RÉ nevű társas memória komplexum vélhetően a precessziós nagyévre hivatkozik itt, melynek nagysága közel ezer évvel rövidebb, mint ahogy ma ismerjük. Mi lehet ennek az oka? Esetleg a precessziós mozgás időközben megnyúlt, vagy a NASA adata nem pontos? Esetleg RÉ adatában már bele van kalkulálva a vízöntő-paradoxon egyéb torzító hatása is?

Három főciklust említ RÉ, melyeket egy-egy szüret/”aratás” zár le. Az elsőnél 50 ezer éve egyáltalán nem, a másodiknál, 25 ezer éve csak 150 lélek volt alkalmas a szüretre. Bár meglepően alacsony volt ez a szám, mégsem volt akkora nagy gond, hiszen a Föld bolygó nem készült dimenziót váltani, mint most. A Föld bolygónk folyamatosan csak a harmadik dimenziós (általunk érzékelt létsíkban) rezgett az elmúlt 75 ezer évben –ez idáig. Azonban a mostani közeli szüretnél ez már komoly gondolt fog okozni mindez, mert a Föld bolygónk már átlép a magasabb, a negyedik létsíkba, de közülünk emberek közül csak kevesen képesek a bolygónkkal együtt váltani. De miről is van szó?

Ez a (földi) szféra jelenleg negyedik dimenziós vibrációban van. Anyaga eléggé zagyva az öntudatába beágyazódott társadalom memória komplexumoknak köszönhetően. Nem volt könnyű átmenete a hívogató rezgések felé. Ennélfogva ez némi kényelmetlenséggel fog elérkezni. (6.16)

Ez a kényelmetlenség, vagy diszharmonikus vibrációs komplexum, már elkezdődött néhány év(etek)e a múltban. Háborítatlanul kellene folytatódnia még egy megközelítőleg harminc év(etek)es időtartamig. (6.17)

RÉ nevű társas memória komplexum 1981 elején nyilatkozta ezt ki. Közel 30 éves időtartam 2012-es évet is magába foglalja. Talán erre utalnak a sokat emlegetett maja próféciák is? A folytatásban már érdemes, Don Elkins egyetemi professzor, mint „kérdező” kérdéseit is hozzá olvasni:

Kérdező: … egy harminc éves időszak után ez egy negyedik denzitású bolygó lesz.

Ré: Így van.    (6.18)

Kérdező: Megbecsülhető, hogy a jelenlegi népesség hány százaléka fog a negyedik denzitású bolygón lakni?

Ré: A szüret még nem jött el, ennélfogva nincs értelme becslésnek.   (6.19)

A későbbi ülések alkalmával, ahogy a kérdező és RÉ kapcsolata elmélyül, újabb részleteket tudhatunk meg:

Kérdező: Úgy kell értenem, hogy a szüret 2011-ben fog megtörténni, vagy pedig időben elhúzódik?

Ré: Ez egy közelítés. Már mondtuk, hogy idő/teretekkel nehézségeink vannak. Ez egy közelítő valószínű/lehetséges idő/tér nexus a szüretre. A szüretben az ekkor nem inkarnáltak is részt vesznek. (17.29)

Kérdező: Milyen denzitású a Földbolygónk jelenleg?

Ré: A szféra, amelyen tartózkodtok, tudat/test/lélek komplexumai létét tekintve harmadik denzitású. A tér/idő kontinuum, amiben jelenleg van, a negyedik denzitás. Ez egy némiképp nehézkes szüretet idéz elő. (13.22) 

Kérdező: Hogyan válik egy harmadik denzitású bolygó negyedik denzitású bolygóvá?

Ré:. A negyedik denzitás – ahogy mondtuk – elérkeztében úgy van beszabályozva, ahogy az óraütés történik egészkor. A naprendszeretek tér/ideje egy másfajta vibrációs konfigurációba való elő-csavarodást tett lehetővé e planetáris szférának. Ebből kifolyólag a planetáris szféra számára lehetővé válik, hogy ezek az újfajta torzulások átgyúrják. Azonban embertársaitok gondolatformái ezen átmeneti időszak során olyanok, hogy a tudat/test/lélek komplexumok mind egyéni, mind társadalmi szinten a skála teljes tartományában szétszóródnak, ahelyett, hogy – mondhatni – megragadnák a mágnes hegyét, és egyfelé vezérelnék az iránytű mutatóját. Következésképp a belépés a szeretet vibrációjába – amelyet olykor a megértés vibrációjaként emlegetnek emberek – jelenlegi társadalmi komplexumotokkal nem hatékony. Vagyis a szüret olyan lesz, hogy sokan ismétlik meg a harmadik denzitású ciklust. Vándoraitok, tanítóitok és szakértőitek energiái jelenleg mind a szüret növelésére irányulnak. De még emellett is kevesen vannak a szüretelhetők. (13.23)

Kérdező: Mennyi idő lesz tehát a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenet ezen a bolygón?

Ré: Ezt nehéz megbecsülni az átmenet nem jellemző anomáliái miatt. Élnek leszületett lények ebben a tér/idő összeköttetésben, akik hozzáláttak a negyedik denzitású munkához. Azonban a planetáris tudat harmadik denzitású klímája hátráltatja a folyamatot. Ezen adott nexusban a lehetőségi/valószínűségi örvények valahol 100 és 700 évetek közöttire vetítik elő az átmeneti időszakot. Népeitek ingatagságából kifolyólag jelen tér/időben ez nem lehet pontos. (40.8)

RÉ a dimenzió váltás átmeneti idejének 100 és 700 év közötti időszakot említi. Ez akaratlanul az „idő megrövidülését” és az esetleges 532 évnyi fantom korszak[10] lehetőségét juttatja az eszembe.

Ha az ülés 1981-es esztendejét korrigáljuk az 532 évnyi feltételezett fantom periódussal, akkor az 1449-es időpontot kapjuk. Adjuk hozzá a RÉ nevű társas memória komplexum által említett 100-700 éves átmeneti dimenzió váltás időtartamát, így az 1549-2149-es időtartamot kapjuk. Ez felettébb érdekes, hiszen a 2149-es évszám majdnem megegyezik az egyes világkorszakok (2160 éves) hosszával! Ahogy a vízöntő paradoxon tartja, a HALAK világkorszak végével ugrik az idő egy hatalmasat, ami egy létdimenzió váltással jár együtt most. És ez az időugrás a HALAK világkorszak vége felé zajlik le, de nem tudja senki, hogy mikor, ez a jelek szerint tőlünk, emberektől függ!

Ezért fogalmaz RÉ nevű társas memória komplexum olyan szépen, hogy Ez egy némiképp nehézkes szüretet idéz elő.”.

De nemcsak a vízöntő-paradoxon, hanem a fantom korszak léte is mintha felfedezhető lenne a tudatosan ismétlődő RÉ „bizonytalanságban”. Fontos kihangsúlyozni, ha egy RÉ nevű társas memória komplexum, azaz az univerzális, az isteni tudat „bizonytalanodik” el többször is, akkor ennek szimbolikus jelentése van, amire nekünk kötelességünk felfigyelni és ezen komolyabban is elgondolkozni.

(Az idézetben szereplő „Orion csoport”, „Konföderáció” kifejezéseket az idézet után pontosítom)

… ki kell hogy javítsunk egy hibát, amit információink felétek történő továbbításában felfedeztünk. Nehézségünk van időtök/teretek értelmezésében. Előfordulhatnak majd még ehhez hasonló hibák. Idő/tér mértékeitekre vonatkozólag bátran kérjetek tőlünk újraszámítást. Az általunk felfedezett hiba egyfelől az Orion csoport megérkezését érinti planetáris befolyásolási szférátokra, másfelől a Konföderáció küldöttjeinek megérkezését is ezzel összhangban. 2600 évet mondtunk az orioni bevonulásra, illetve 2300 évet a konföderációs bevonulásra. Ez helytelen. Az újraszámítás 3600-at eredményez az orioni bevonulásra, 3300-at a konföderációs bevonulásra. (17.0)

2600 év helyett 3600 év, 2300 helyett 3300? Ennyire nem tudna egy isteni tudat számolni? Én inkább hajlok arra, hogy valójában csak 2300 és 2600 év telt a jelzett események óta, melyek a mi történelmi, tanult ismereteinkben viszont 3300 és 3600 évnek felelnek meg. Tehát a fantom korszakok mintha itt is bekavarnának. És köztük az az ezer éves, két húsvét ciklusú eltérés található, amire az árpád-kori templomaink Szent László és Jézus közös arc ábrázolásai utalnak [11]?

Tudatosan említek többes számot a fantom korszakokkal kapcsolatban, mert vélhetően legalább kettőről beszélhetünk. Az egyik az Herbert Illig által felismert és Tóth Gyula révén pontosított időtartam, a másik pedig a Szantorini vulkán kitörését követően került be a történelmi tudatunkba. (Erre utal többek között a minószi három fős harci szekér ábrázolás, mely a korát közel félezer évvel megelőzi [12], valamint a zavaros egyiptomi történelmi események kavalkádja (a birodalom összeroppanása, a csillagos égbe emelkedett búzaárak, valamint a szemita népek térhódítása és az állítólagos Egyiptomból kivonulás időpontja…), melyekre a Canopus tanulmány[13] kapcsán már korábban is utaltam. Ezért is vélelmezem, hogy talán az árpád kori templomaink falfestményei e két fajta idő csúsztatást hozzák szinkronba.

Ha már szóba került az Orion csoport és a Konföderáció (akinek része a RÉ nevű társas memória komplexum is), akkor érdemes ezeket is pontosítani, rögtön a szeretethez való viszonyulásuk oldaláról:

Az Orion csoport célja, mint korábban már említettük, a hódítás és rabszolgaságba döntés. Ezt egy elit megtalálásával és felállításával érik el, míg mások az elit szolgálatára kényszerülnek különféle eszközök révén, mint amilyenek az említett törvények és az entitás által kiadott utasítások. (16.17)

A miértekre pedig a legegyszerűbb válasz szintén RÉ nevű társas memória komplexumtól:

Ez a negatív negyedik denzitásúak őszinte hitéből adódik, hogy ha önmagát szereti, azzal mindenkit szeret. Minden egyes másik-énnek, akit ily módon megtanít vagy leigáz, olyan tanára lesz így, aki őt az önös szeretetre tanítja. Ezen tanításnak kitéve a szándék negatív avagy önmagát szolgáló negyedik denzitású tudat/test/lélek komplexumok szüretét megvalósítani.

Minden lelkének az előre jutására, a sikeres szüretre törekszik. Bár egy szüret van, mégis a pozitív és a negatív irányultságúaknak másképp kell megfelelni a szüreti/aratás vizsgájához. Lehet ezt a jézusi úton, a mások szeretete által elérni, de lehet a világot irányító, sátáni, a totális önmagunk szeretése, mások leigázása lévén is. Bár a két módszer alapjaiban eltérő, mások a nehézségi szintjei és eltérő negyedik létsíkot eredményez, mégis a léleknek előrelépést jelent. De erről RÉ nevű társas memória komplexum bővebben beszél:

Kérdező: Az önmaguk szolgálata felé irányult entitásoknak u gyanúgy van szüretük, ahogy a másokat szolgálóknak?

Ré: Egy szüret van. Vibrációs komplexum fokozatokon keresztül a negyedik denzitásba belépni kész egyének választhatnak az Egységes Teremtő keresésének további mikéntje felől. (16.11)

Kérdező: …ha egy entitás 51% fö lé megy mások szolgálatával és 50%-nál kisebb mértékig szolgálja csak önmagát, akkor az entitás szüretelhető. Ez így van?

Ré: Ez így van, amennyiben a kérdéses szüret a pozitív negyedik denzitásé. (17.31)

Kérdező: Ahhoz milyennek kell lenni az entitás százalékainak, hogy a negatív negyedik denzitásba arassák?

Ré: Az önmaga szolgálatának ösvényét követni kívánó entitásnak egy ötös mértéket kell megütnie, azaz öt százalék másokért való szolgálatot, kilencvenöt százalék önös szolgálatot. A totalitásra kell törekedjen. A negatív ösvényen elég nehéz, és nagy elszántságot követel a szüretelhetőséget elérni. (17.32)

Kérdező: Miért ennyivel nehezebb a szüretelhetőség elérése a negatív ösvényen, mint a pozitív ösvényen?

Ré: Ez az Egység Törvényének egy torzulása miatt van, amely azt jelzi, hogy az intelligens végtelenbe nyíló kapunak egy egyenes és keskeny út végén kell lennie, ahogy mondhatnátok talán. Egy 51%-os elkötelezettség más-ének általános jóléte felé éppolyan nehéz, mint egy 5%-os mértékű odaadás másik ének felé. Mondjuk úgy, a közömbösségi görbe tölcsére, e kettő közt húzódik. (17.33)

A totális, önös szeretet általi sikert ezért nem tűr meg családot, tiszta szerelmet, szeretetet maga körül, mert ez az önnön esélyeit rombolná. És ezért tesz meg mindent a család szentségének szétrombolására, hiszen az legföljebb 5%-os mértékű odaadás másik ének felé feltétel betartása teljesithetetlen egy család esetében. Ekkor ez egyetlen lehetőség ezen szülők számára, a gyermekeik felajánlása a sátáni szekta céljára. De ezt nem részletezem, erről bőven találni beszámolókat a neten. Az igazi elit rétegnek ezért nincs valós családja, helyette csak kirakat, örökbe fogadott gyermekei és a nagyvilágba szerteszét szórt fattyai vannak, amihez a házastárs is kénytelen készségesen igazodni.

Kérdező: Mondanál nekem példát negatívan polarizált önös szeretet megosztására?

Ré: A negatívan irányult lény olyasvalaki, aki úgy érzi, olyan hatalomra akadt rá, mely értelmet ad létének egészen úgy, ahogy ezt a pozitív polarizáció érzi. Ez a negatív entitás azon lesz, hogy felajánlja e megértéseket más-ének részére, többnyire az elit megalakítása révén, s tanítványoknak tanítsa más-ének leigázásának szükségét és helyénvalóságát.  (50.6)

Kérdező: …akik a negyedik denzitásba lépnek, olyan bolygókra vagy helyekre kerül, ahol mások szolgálata zajlik, másik részük pedig olyan helyekre, ahol önmaguk szolgálata. Így van?

Ré: Így van, igen. (16.12)

És ez az Orion csoport szervesen kapcsolódik ahhoz a vallási irányzathoz, melyet oly előszeretettel kiáltanak ki a kereszténység elődjének is:

Ré: Körülbelül 3600 évvel ezelőtt, ahogy az időt méritek, egy beözönlés történt az Orion csoportbéliek részéről, ahogy nevezed őket. A torzult gondolkodás és cselekvés növekvő negatív befolyásainak hatására ezek képessé váltak munkálkodni azokkal, akiknek ahogy mondhatnátok, régmúlt időkből eredő benyomása az, hogy különlegesek és különbek… akit Jahvének hívhattok, állította fel sok-sok ezer évetekkel ezelőtt, genetikai klónozás révén ezeket a sajátságos hajlamokat azon emberek körében, akik fokozatosan jöttek letelepedni Egyiptom közelébe, és sok más helyre is, a Mu földrész elsülylyedése utáni szétrebbenésükben. Itt az Orion csoport termékeny táptalajra lelt, melybe a negativitás magvait ültethette, mely magok most is, mint mindig, az elithez tartozók, a különbek, a többiek fölött ügyeskedők, az őket elnyomók voltak. A Jahveként ismert nagy felelősséget érzett ezen entitásokkal szemben. Amellett az Orion csoportnak sikerült a Jahve nevet olyanná bélyegezni az emberek szemében, mint aki ezért az elitizmusért felelős. Ezután a Jahve képes volt, ti úgy mondanátok, leltárt készíteni vibrációs mintáiban, és gyakorlatilag egy sokatmondóbb hatékonyságú hang vibrációs komplexummá válni. Ebben a régen Jahve, most névtelen, de jelentése szerint az „eljő” komplexumában elkezdett pozitívan orientált filozófiát küldeni. Ez a múltatokban hozzávetőleg 2… – javítjuk az instrumentumot – 3300 éve történt. Így csatlakozott az erőteljes, Armageddonként ismertté vált rész.  (24.6)

Szinte (tudatos) évszám tévesztés megint. Ami figyelemre méltó, az Orion csoport megfélemlítési módszere. Ezért kell félnünk a mindennapoktól, a gazdasági, jogi kiszolgáltatottságtól. Az ellenőrizhetetlen agresszív emberáradattól, a hatalom vasöklétől és a totális diktatúrától… melyek elő kívánják készítik az Orion csoport által létrehozott Új Világrendet.

Kérdező: Az Orion csoport hasonló eljárásokat alkalmazott a 3600 évvel ezelőtti ráhatása során?

Ré: A csoport vagy birodalom küldöttel rendelkezett az egeteken az időben. (24.11)

Kérdező: Le tudnád írni ezt a küldöttet?

Ré: A küldött a ti heves vérmérsékletetekkel bírt, mely nappal el volt rejtve a felhő jellegével, hogy elüssék a kérdéseit azoknak, akik egy ekkora méretű járművet meglátnak, s hogy egybevágóvá tegyék azt ezen entitások elképzeléseivel arról, akit a Teremtőnek mondhatnak. (24.12)

Kérdező: És miután látták ezt a tüzes felhőt, hogyan kerültek továbbításra az entitásokhoz a benyomások vagy üzenetek?

Ré: Gondolatátvitellel, és heves jelenségek és más csodának látszó események gondolatformák használata általi előidézésével. (24.13)

Kérdező: Maradtak-e fenn ebből az időből származó, vagy nem sokkal ez után keletkezett, prófétákról szóló leírások?

Ré: A birodalmiaknak nem sikerült soká fenntartaniuk jelenlétüket a megközelítőleg a történelmetek három-nulla-nulla-nulla dátuma után, és arra a döntésre kényszerültek jutni, hogy fizikailag távozzanak egeitekről. Az úgynevezett próféták gyakorta vegyes információkhoz jutottak, ám az Orion csoport a legrosszabb esetben is csupán arra késztethette őket, hogy világvégéről szóljanak, mivel a jóslás abban az időben azok elfoglaltsága volt, akik szerették társaikat és csupán szolgálni kívánták őket és a Teremtőt. (24.14)

De talán van reményünk, hiszen volt már korábban is egy elbukott kísérletük:

Kérdező: Miféle technikát használt az Orion csoport az információk átadására?

Ré: Kétfajta felhasznált technika volt: az első gondolatátvitel vagy amit „telepátiának” mondhattok, a második bizonyos kövek elrendezése, hogy azok erős hatalmi befolyásokat sugalljanak, konkrétan szobrok és sziklaképződmények – ahogy hívjátok őket – a csendes-óceáni területeiteken, és egy mértékig – ahogy most értitek ezeket – a közép-amerikai régiótokban. (20.30)

Kérdező: A húsvét-szigeteki kőfejekről beszélsz egyrészt?

Ré: Úgy van. (20.31)

Kérdező: Hogyan tudnák efféle kövek az embereket az önmaguk szolgálata útjának követésére rávenni?

Ré: Képzeld el, ha gondolod, hogy az entitások oly módon élnek, hogy tudat/test/lélek komplexumuk látszólag olyan erők kiszolgáltatottja, amelyeket ők nem képesek irányítani. Ha adott egy feltöltött entitás, úgymint egy kőszobor vagy egy sziklaképződmény, semmi egyébbel, mint hatalommal feltöltve, akkor az adott műtárgy vagy képződmény szemlélőinek szabad akarata számára lehetségessé válik, hogy ezen erőket, a nem irányítható dolgok hatalmát neki tulajdonítsa. Így aztán ez rendelkezik a más-ének feletti hatalom további torzulásainak potenciáljával is. (20.32)

Kérdező: Hogyan épültek meg ezek a kőfejek?

Ré: Gondolattal épültek egy az elme mélyén, a tudat-fa törzsén történő letapogatást követően, megtekintve azokat a képeket, amelyek a legvalószínűbben keltenek a szemlélőben félelemmel vegyült tiszteletet. (20.33)

Kérdező: Mi volt e fejek megalkotásának pontos múltbéli dátuma?

Ré: Ez körülbelül 60 ezer év(etek)e volt kontinuumotok elmúlt idejében/terében. (20.37)

Az Orion csoport ismertetése után érdemes pár szóban bemutatni a Konföderációt is, melynek tagja a Ré nevű társas memória komplexum is:

Kérdező: El tudnád mondani, hogyan és miért jött létre a Bolygók Konföderációja?

Ré: A szolgálat vágya a szeretet vagy megértés dimenziójában kezdődik, a társas memória komplexum egy mindent elsöprő akarataként… A kapcsolat ezek között az entitások között az, ahogy ők más lényekkel, más bolygókkal és szolgálatfelfogásokkal egyetértésre jutottak: megosztani és együtt folytatni ezeket a közösnek tartott szolgálat-célokat. Ebből adódóan mindenki önkéntes alapon helyezte a társas memória komplexum adatait olyasmibe, amit ti talán egy mindenki által elérhető központi gondolati komplexumnak tekinthetnétek. Ez aztán olyan felállást teremtett elő, ahol minden egyes entitás a saját szolgálatában tevékenykedhet, de közben lehívhat bármely más, a szolgálat fokozásához szükséges megértést is. (16.32)

Ennyi kitérő után térjünk vissza a precessziós égi menethez és a korábbi hármas létszint földi szüreteihez, hisz ez a mostani tanulmány fő témája is:

Kérdező: Visszatérve a 75 ezer éves periódushoz, ennek kezd ete után 25 ezer évvel volt egy szüret, ami mától visszaszámítva 50 ezer év. Meg tudnád mondani, hányan kerültek begyűjtésre akkor?

Ré: A szüret zérus volt. (14.15)

Kérdező: Nem volt szüret? És 25 ezer éve? Akkor már volt?

Ré: A szüret a második ciklus – ahogy az időt/teret méritek – kései részében kezdődött, melynek során egyes egyének ráleltek az intelligens végtelenre nyíló kapura. Az akkori szüret … extrém csekély mértékű (volt). (14.16)

Kérdező: Akkor a legutóbbi 2300 évben azon igyekeztetek, hogy a teljes 75 ezer éves ciklus végére akkora nagy szüretet hozzatok létre, amekkorát csak lehetséges. Meg tudnátok fogalmazni az Egység Törvényére tekintettel, hogy miért teszitek ezt?  

Ré: A Rének nevezett társas memória komplexum nevében szólok. Azért jöttünk el közétek, hogy segítsünk. A szolgálatra való törekvéseinket kiforgatták. Ezek után a vágyunk, amennyire lehetséges, megszüntetni az átadott ismereteinket és útmutatásainkat félremagyarázók által okozott torzulásokat. A szolgálatok – mint amiket a Konföderáció ajánl – általános oka az Egység Törvénye azon elsődleges torzulása, ami a segítségnyújtás. A teremtés Egységes Lénye hasonlatos egy testhez, amennyiben elfogadjátok ezt a harmadik denzitású analógiát. Ne vennénk tudomást egy sajgó lábról? Egy felhorzsolt bőrről? Egy üszkösödő vágásról? Hát nem. Nem hagyjuk figyelmen kívül a hívást. (14.18)

Kiforgatták az átadott pozitív tudásukat az Atlantisziak ugyanúgy, ahogy az Egyiptomiak, ahogy az Amazonász mentén élő népek is.

A mi tapasztalatunkhoz hasonlóan a tanítások legnagyobbrészt jelentősen és durván kificamodtak, olyannyira, hogy az emberek gyógyítása a későbbi időkre valódi emberáldozássá fajzott el. Így eme társas memória komplexum részesült az itt maradás megtiszteltetés/kötelességében is, míg ezeket a torzulásokat ki nem munkálta társaitok torzuláskomplexumaiból. (23.16)

De Jézus által nekünk adott segítségüket is már a kezdetektől fogja támadták (lásd 17. ülés anyaga). De ezek ellenére a remény továbbra is megvan!

További érdekes évszámokat is említ RÉ nevű társas memória komplexum melyeket „csak” érdekességként betűzök ide, külön összefüggések keresése nélkül, hátha hasznos tanulság lehet számunkra az elkövetkező években, évtizedekben.

Mit is mond Ré, hogy kik is vagyunk mi “emberek”, honnan származunk? Az első csoport, a rejtélyes Maldekiek, akik a Naprendszerünkben elpusztították a bolygójukat:

Egy idő/térben, amely a múltatok, élt harmadik denzitású lényeknek egy népessége egy bolygón, mely a naprendszeretekben tartózkodott. Számos név van, amellyel ezt a bolygót nevezték. A népetek által leggyakrabban használt vibrációs hang komplexum a Maldek. Ezen entitások, elpusztítván planetáris szférájukat, ezen a harmadik denzitáson kellett helyet találjanak maguknak, mely az egyetlen olyan naprendszeretekben az ő idő/hely jelenükben, amely lakható volt és amely képes volt a szükséges leckéket nyújtani tudat/test/lélek torzulásaik csökkentéséhez az Egység Törvénye nézőpontjából. (6.10)

A szüret folyamata révén jöttek, és az inkarnációk folyamata révén születtek le a magasabb szféráitokból ebbe a denzitásba. (6.11)

Ez körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt történt. (6.12)

… a ti népetek számára Maldekként ismeretes szféráról a ti szférátokra begyűjtöttek közül sokan inkább a Földetek felszínébe születtek le, semmint a Földetek felszínére. A bolygótok népessége sok különböző csoportot foglal magában, akik más második dimenziójú és ciklusához ért harmadik dimenziójú világokból lettek begyűjtve. Nem mind egy faj vagy egy kezdeti hátterűek vagytok. Közös tapasztalásotok jelen idő/tér kontinuum sajátja.  (6.13)

Ré: A Maldek népének valamelyest hasonló civilizációja volt a nektek Atlantiszként ismert társadalmi komplexuméhoz abban, hogy sok technológiai ismeretre szert tett és használta ezeket anélkül, hogy gondja lett volna szférája megóvására, túlnyomó mértékben olyan gondolati, eszmebeli, és cselekedeti komplexumot követve, melyet talán az ún. negatív polaritásotokkal vagy önös szolgálattal társíthatnál. Ez azonban legnagyobb részt egy őszinte hit/gondolati rendszerbe volt öltöztetve, mely a szféra tudat/test komplexumai érzékelése számára pozitívnak és másokat szolgálónak tűnt. A pusztítást, mely bioszférájuk tönkremenetelét és szétbomlását okozta, az indította el, amit háborúnak hívtok. Az eszkaláció elment egészen a technológia legvégsőbb határáig, ami csak rendelkezésére állt az akkori időszak tér/idő jelenében e társas komplexumnak. Ez az idő hozzávetőleg 705 ezer évetekkel ezelőtt volt. A ciklusok itt ezen a szférán sokkal, de sokkal korábban kezdődtek viszonylagos képességének köszönhetően, hogy első dimenziós életformákat tartson fönn naprendszeretek tér/idő kontinuumának egy korábbi pontjától. Ezeket az entitásokat olyannyira sokkolta ez az esemény, hogy egy olyasmiben voltak, amit ti társas komplexum görcsnek vagy félelemtől való bénultságnak mondhatnátok. Közben eltelt némi időtök. Senki sem érhette el őket. Egyetlen lény sem segíthetett nekik.

Hozzávetőleg 600 ezer évetekkel ezelőtt a Konföderáció akkor-létező tagjai be tudtak vetni egy társas memória komplexumot és kioldották a félelem görcsét. Az entitások ekkor képesek lettek felidézni magukban, hogy tudatosak. A ráeszmélés eljuttatta őket a pontig – melyet ti az alacsony asztrális síknak mondhatnátok –, ahol gondozásban részesülhettek, míg végül minden egyes tudat/test/lélek komplexum olyannyira ki nem gyógyulhatott e traumából, hogy képes lett légyen az előző élet/illúzió komplexumában tapasztalt torzulások fölülvizsgálatára. E tanulás/tanítást követően olyan csoportos döntés született, melyet karma könnyítésnek nevezhetnétek. Ebből a célból olyasmikben születtek le planetáris szférátokra, mint nem elfogadható emberi formák. Ezt aztán mindaddig átélték, amíg a pusztítás torzulásait fel nem váltották a mások szolgálatának kevésbé torzult vágyára való torzulások. Miután ez egy tudatos döntése volt a maldeki tapasztalás lényei nagy többségének, így az átmenet erre a bolygóra körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt megkezdődött, mégpedig az akkor rendelkezésre álló test komplexum használatával.  (10.1)

Kérdező: Ez az akkor rendelkezésre álló test komplexum az, amit mi majomként emlegetünk?

Ré: Így van.  (10.2)

Ré: A planetáris megsemmisülés esetében senki nem menekült, mivel ez a cselekmény kihatással van magára a bolygó összetettség társas komplexumára is. Senki nem kerülhette el a görcsöt vagy bénultságot.  (10.7 )

Kérdező: Van-e veszélye annak, hogy a Földdel ugyanez történjen most?

Ré: E becslésszámot a planetáris tudat/test/lélek komplexumaitok úgynevezett jövőjével kapcsolatosan korántsem érezzük veszélytelennek. Annyit elmondhatunk, hogy a tudati feltételei megvannak az ilyesféle technikai fejlesztésnek és effajta fejlődésnek. (10.8 )

Ré, naprendszerünkben lévő bolygót nevez meg, a Maldekiek otthonának, amely mely a naprendszeretekben tartózkodott.” Ezek szerint már nem tartózkodik itt? Kirepült a Naprendszerünkből, vagy inkább megsemmisült? Miért épp a Föld-re kellett menekíteni a lelkeket? Mert a Födünk volt akkoriban a legközelebbi alkalmas bolygó? Esetleg a maldekiek otthona a Mars és Jupiter közötti felrobbant CERES bolygó? Ha Ceres a naprendszerünkben megszűnt bolygó, akkor miért nem inkább a közelibb MARS-ot választották menekítési célpontnak? Talán mert az már “foglalt” volt, vagy eleve magasabb volt a létsíkja, mint amire az átmentett lelkeknek szüksége volt?

Mindenesetre a MARS és a Vénusz kizárt, hogy a Maldekiek anyabolygójának lehessen tekinteni, hiszen a Vénuszról RÉ származik, ahol a dimenzió váltások harmonikusan zajlottak le:

Én, együtt a társas memória komplexummal, amelynek része vagyok, egyike vagyok azoknak, akik kivándoroltak naprendszeretek egy másik bolygójáról, ahogy ezen entitás mondaná. A planetáris influencia az volt, amelyet ti Vénusznak hívtok. Idős faj vagyunk a ti mértékeitekkel. Amikor a hatodik dimenzióban voltunk, a fizikai lényünk olyan volt, amit ti aranyszínűnek mondanátok. Magasak voltunk és némileg törékenyek. Fizikai testünk borítása – melyet ti kültakarónak neveztek – arany csillogású volt. Ebben a formában úgy döntöttünk, eljövünk népetek közé. A földi emberek akkortájt nagyon különböztek mitőlünk fizikai megjelenésben, ha mondhatjuk. Ennek következtében nem vegyültünk jól el a lakosság közt, és nyilvánvaló módon mások voltunk, mint ők. Így látogatásunk viszonylag rövid volt, mivelhogy azon hipokrita pozícióban találtuk magunkat, hogy a más-énetektől eltérőkként elismerést váltottunk ki bennetek. Ez abban az időben volt, amikor létrehoztuk az építményeket, amelyek felé érdeklődést mutatsz. (6.4)

A MARS-ról pedig egy másik, a Földre áttelepített csoport származik:

Kérdező: Az emberek, akik olyanok, mint mi, az első emberek , ők honnan jöttek? Hogyan fejlődtek ki?

Ré: Te harmadik denzitású élettapasztalatról beszélsz. A legelsők, akiket ide hoztak, naprendszeretek egy másik bolygójáról érkeztek, melyet ti a Vörös Bolygónak, Marsnak neveztek. E bolygó környezete lakhatatlanná vált harmadik denzitású lények számára. Az első entitások így ebből a fajból valók voltak, ahogy nevezhetnéd, valamelyest átmódosítva az akkori őrzők által. (9.6 )

Kérdező: Milyen régen történt ez az átvitel a Vörös Bolygóról a Földre?

Ré:. Ez az átvitel a ti időtökben körülbelül 75 ezer évvel ezelőtt történt.  (9.11)

Kérdező: Akkor az emberi fajt néhány eredetileg a Maldekről jött egyén, és jó néhány Marsról származó egyén alkotja. Vannak itt más helyekről valók is?

: …nagyon sok különböző helyéről származók megtalálhatók, mivel amikor egy ciklusváltás történik, akkor azok, akiknek ismételniük kell, találnak egy erre az ismétlésre alkalmas planetáris szférát. Valamelyest szokatlan egy planetáris tudat/test/lélek komplexum számára, hogy ennyi sok-sok különböző helyről származónak adjon otthont, ám ez sokat megmagyaráz abból, amit láttok: a harmadik denzitású eseményeket egy nagyszámú olyannal közösen töltitek el, akiknek meg kell ismételniük a ciklust. Az orientációt ekképpen nehéznek bizonyul egyesíteni, még sok tanító/tanuló segítsége mellett is. (10.6)

Mennyire vélelmezhető a Maldek és a MARDUK [14] babiloni isten kapcsolata? Maldeket és a Marsot ugyanaz a tragédia pusztította el, ami az Atlantisz eltűnéséhez is vezetet. És mi most ennek a katasztrófának a lehetséges határán állunk (megint), de most globális, bolygó pusztítás méretében. Egy ilyen pusztítás a földi szüret előtt jó belépő kártya lehetne a top elitnek a negatív negyedik létsíkra.

Az időmenet szempontjából érdekes lehet számunkra, hogy a Marsi áttelepítés és a Föld harmadik létsíkbeli életciklusának indulása egybeesik, ahogy a Lemúria katasztrófája is az 50 ezer évvel ezelőtti szürettel.

Kérdező: Ezek szerint maldeki entitások inkarnációja nem történt e 75 ezres mesterciklus előtt. Így van?

Ré: Így van, harmadik denzitású idő/térben való inkarnációt feltételezve. (21.6)

Kérdező: A civilizációk hajnalán elmélkedtem: Atlantisz és Lemúria, e kultúrák feltűnésén és eredetén.

Ré: Atlantisz és Lemúria civilizációja nem egy, hanem kettő. Nézzük először a Mu entitásokat. Ezek némiképp primitív természetű lények voltak, ám igen fejlett spirituális torzulással rendelkeztek. E civilizáció a ciklus része volt, egy a ciklus elején – úgy hozzávetőleg 53 ezer évetekkel ezelőtt vett tapasztalás. Egy hasznos és ártalmatlan hely, mely az óceán fenekére került gömbötök tektonikus lemezeinek igazodása során, egy nem önmagukból eredő tevékenység révén. Útnak indították túlélőiket, akik eljutottak számos földre, melyeket Oroszországnak, Észak- és Dél-Amerikának neveztek. Az indiánok, akikkel némi együttérzésre jutottatok társas komplexum torzulásaitokban, ezeknek az entitásoknak a leszármazottjai. A ciklus többi megtestesülőjéhez hasonlóan ők is máshonnan jöttek. Ezek az adott entitások azonban nagyrészt egy második denzitású bolygóról vonzódtak ide, melynek Napja korából következően némi nehézségei adódtak, hogy elérje a harmadik denzitású életfeltételeket. Ez a bolygó a Deneb galaxisbólvaló. (Hattyú csillagkép)

Az atlantiszi faj egy módfelett összetömörült társas komplexum volt, amely körülbelül 31 ezer évvel ezelőtt indult útnak múltatok tér/idő kontinuum illúziójában. Lassan növekvő, nagyon agrárjellegű társadalom volt körülbelül 15 ezer évetekkel ezelőttig. Ekkor gyorsan elért egy magas technikai fejlettséget, mely lehetővé tette számára az intelligens végtelen egy kevéssé informatív módon történő felhasználását.

Hozzátehetjük még, hogy intelligens energiát is használtak, nagymértékben kiaknázva, manipulálva az isteni vagy végtelen energia indigószín vagy toboz-sugarát. Ennélfogva képesek voltak életformák létrehozására. Ezt kezdték el végezni, semhogy saját tudat/test/lélek komplexumukat gyógyították és tökéletesítették volna; torzulásaikat azirányba fordítva, amit úgy mondhattok, hogy a negatív. Hozzávetőleg 11 ezer évetekkel ezelőtt, az első – ahogy nevezitek – háborúk, e népesség körülbelül 40%-a számára a denzitás elhagyását eredményezték, a test széthullása miatt. E konfliktusok második és egyben legpusztítóbbika illúziótokhoz képest úgy 10 821 évvel a múltban történt. Ez egy földrajzi változást okozott, és elárasztván a víz, Atlantisz jó része nem volt többé. Atlantisz pozitívan orientált csoportjai közül három a pusztulás előtt elhagyta ezt a földrajzi helyet, a hegyvidéki területeire telepedve Tibetnek, Perunak és Törökországnak, ahogy nevezitek.  (10.15)

“10 821 évvel a múltban”- szokatlanul pontos idő meghatározás Atlantisz végső pusztulására, mely a „korrigált” időrendben az i.e. 8840-nek felel meg. (1981-10 821= i.e. 8840). De miért ennyire fontos ez a dátum, hogy kétszer is megismétli RÉ?

Ré: Az atlantisziak esetében az átadott információk kiterjesztése okozta ezen tevékenységek eltorzulását a harciasság irányába, ami viszont a második és egyben végső atlantiszi katasztrófához vezetett, ahogy ti az időt méritek, 10 821 évetekkel ezelőtt. Társadalmi lépések következtében nagyon-nagyon sokan kiszorultak mind Atlantiszról, mind azokról a területekről, melyeket most az észak-afrikai sivatagoknak neveznétek, ahová bizonyos atlantisziak az első összecsapásokat követően áttelepültek. A földi változások tovább folytatódtak ezeknek az – amit úgy mondanál: – atombombáknak és más kristályfegyvereknek a következtében, hozzávetőleg 9600 évvel ezelőtt elsüllyesztve az utolsó nagy földrészeket. Az egyiptomi és dél-amerikai kísérletek eredményei, noha nem jártak ilyen mértékű pusztulással, de ugyancsak igen messze estek a Konföderáció eredeti szándékától. Világos lett nemcsak előttünk, hanem a Tanács és az Őrzők előtt is, hogy módszereink e sajátos szféra számára nem voltak megfelelők. A hozzáállásunk így elővigyázatosra, megfigyelő jellegűre váltott, és újabb és újabb próbálkozások jellemezték olyan módszerek kiötlésére, melyek során az entitásainkkal való kapcsolatfelvétel a legkisebb torzulással lehet a szolgálatotokra és mindenekelőtt a legkisebb lehetőséggel az elfajzásra vagy arra, hogy információmegosztó szándékainkkal szembefordulhasson. (24.4)

Egy kicsit összefoglalva, másképp fogalmazva az eddigiek egy része:

Ré: Az első próbálkozás népetek megsegítésére a 75 ezres időpontban volt. (Marsi menekültek)   Ezt a 75 ezer évetekkel ezelőtti kísérletet már leírtuk korábban. A következő kísérlet körülbelül 58 ezer évetekkel ezelőtt történt, és a ti mértéketekkel jó hosszú ideig eltartott, méghozzá a Mu lakóival – ahogy nevezitek ezt az embercsoportot vagy tudat/test/lélek társas komplexumot.  (Lemúria)   Az erre rákövetkező próbálkozás sokára jött, mégpedig 13 ezer évetekkel ezelőtt, amikor is egy bizonyos mennyiségű intelligens információ lett felajánlva az atlantisziaknak, mely ugyanazzal a fajta gyógyítással és kristálymunkával volt kapcsolatos, mint amiről már szóltunk korábban. A következő kísérlet 11 ezer évetekkel ezelőtt történt. Ezek közelítések, mivelhogy nem teljesen vagyunk képesek tér/idő kontinuum mérési rendszereteket feldolgozni. Ez volt az, amit Egyiptomnak hívtok és ez az, amiről már beszéltünk is. Ugyanazok a lények, akik velünk jöttek, visszatértek körülbelül 3500 évvel később, hogy még egyszer megkíséreljék segíteni a dél-amerikai tudat/test/lélek társas komplexumot. Ám úgy esett, hogy az úgynevezett városok piramisait nem megfelelőképpen használták fel. Ennélfogva ezt tovább nem erőltették. (i.e. 1500?) Történt egy földreszállás hozzávetőleg 3000 évetekkel ezelőtt szintén Dél-Amerikában, ahogy nevezitek. Volt pár kísérlet népetek megsegítésére 2300 évvel ezelőtt is Egyiptom tájékán. A ciklus fennmaradó részében sosem hagytuk el a ti ötödik dimenziótokat, és a szüret előkészítésén fáradoztunk ebben az utolsó kis alciklusban. (14.4)

RÉ nevű társas memória komplexum, az emberi életkor hosszának alakulásáról is elárul néhány érdekességet:

Kérdező: Mihelyst kezdetét vette a harmadik denzitás 75 ezer évvel ezelőtt, és inkarnált harmadik denzitású egyéneink lettek, mi volt akkoriban az átlagos emberi életkor?

Ré: Tér/idő folytonosságotok e sajátos porciójának kezdetekor az átlagéletkor körülbelül kilencszáz évetek volt.  (20.12)

Kérdező: Ahogy a harmadik denzitású tapasztalatokkal haladtunk előre, nőtt vagy rövidült az átlagéletkor?

Ré: Az élettartamnak van egy gyakorlati megfontolása ebben a denzitásban, és a denzitás tanulás/tanításainak harmonikus fejlődését véve alapul a fizikai komplexum élettartama a ciklus egészében ugyanannyi kell maradjon. A ti adott planetáris szférátok azonban a második főciklusra olyan vibrációkat fejlesztett ki, melyek az élettartamot drámaian lecsökkentették. (20.13)

Kérdező: Feltételezve, hogy egy főciklus 25 ezer év, az els ő főciklust követően mennyi volt az életkor?

Ré: Az első ciklus végére, amelyet főnek mondasz, körülbelül hétszáz évetek volt az életkor. (20.14)

Kérdező: Vagyis 25 ezer év alatt elveszítettünk kétszáz évet. Így van?

Ré: Ez így van. (20.15)

Kérdező: Az akkor itt lévő harmadik denzitású entitások hány százaléka volt marsi, és hány százaléka volt a Föld második denzitásából begyűjtött?

Ré: A harmadik denzitású populációnak talán fele jött a Vörös Bolygóról, vagy ahogy nevezitek, a Marsról. Talán egynegyedük a ti planetáris szférátok második denzitásából. Nagyjából egynegyedük más helyekről, más planéta szférákról, melyek entitásai ezt a planéta szférát választották ki harmadik denzitású munkára. (20.20)

Kérdező: Amikor ezek ide inkarnálódtak, a három csoport elv egyült egymásközt a társadalmakban, vagy pedig elkülönült egymástól a csoportokban vagy társadalmakban?

Ré: Nagymértékben vegyítetlenek maradtak.  (20.21)

Kérdező: Ez az el nem vegyülés vezetett-e a csoportok egymástól való elszigetelődéséhez, vagy inkább a csoportok közti háborúskedvű energiákhoz?

Ré:  Így van. (20.22)

Kérdező: És ez segített lecsökkenteni az élettartamot?

Ré: Ez tényleg lecsökkentette ahogy mondjátok, az élettartamot. (20.23)

Kérdező: El tudnád mondani, hogy miért a kilencszáz év az optimális élethossz?

Ré: A harmadik denzitás tudat/test/lélek komplexuma talán százszor olyan intenzív katalitikus akcióprogram, amelyből leszűrhetők torzulások és tanulás/tanítások, mint bármelyik más denzitás. Következésképpen a tanulás/tanítások itt a leginkább zavarba ejtőek a tudat/test/lélek komplexumnak, amelyet eláraszt* a tapasztalatok óceánja. Az első, mondhatjuk talán 150 vagy 200 életévetekben – ahogy az időt méritek –, a tudat/test/lélek komplexum egy spirituális gyermekkor folyamatán megy keresztül, s a tudat és a test nem elégségesek ahhoz, hogy egy fegyelmezett konfigurációban világosságot kölcsönözzenek a szellemi befolyásoknak. Így tehát a fennmaradó életszakasz megadatik azért, hogy maguknak az élettapasztalatoknak a hatékony beépítése megtörténhessen. (20.24)

Kérdező: Akkor a jelenlegi élettartamunk, úgy tűnik, igencsak nyúlfarknyi a harmadik denzitású leckék újoncai számára , nem így van?

Ré: De így van. Azok az entitások, akik valamilyen módon kitanulták/kitanították maguknak a gyors növekedés megfelelő torzulásait, elboldogulnak a rövidebb életkor keretei között. Ám entitásaitok nagy többsége olyasmiben találja magát, ami egy örökös gyermekkornak tekinthető. (20.25)

Az eredeti kívánalom az, hogy az entitások keressék és érjék el az egygyé válást. Ha az entitások ezt egy pillanat alatt képesek megtenni, akkor egy pillanat alatt továbbléphetnek, ha pedig ez egyetlen főciklus során megtörténik, akkor a harmadik denzitású bolygó a ciklus végére valóban kiürül. Azonban ez, vagyis a harmadik denzitású fejlődés az egységes végtelen univerzumban, sokkal inkább a medián vagy mondjuk úgy, középérték felé mutat, hogy egy kis szüret van az első ciklus után, a többiek jelentős polarizációja mellett; a második egy jóval nagyobb szüret, a fennmaradók még számottevőbb polarizációjával, míg a harmadik ciklus a folyamat betetőzése, s a szüret ekkor befejeződik. (20.27)

Több korábbi téma újra és újra összekapcsolódik, ahogy most Lemúria katasztrófájának, az életkor változással és a precessziós ciklusokat lezáró folyamatokkal:

Kérdező: Hány éve szenvedett Lemúria katasztrófát?

Ré: Ez körülbelül 50 ezer évetekkel ezelőtt történt. A kezdete körülbelül 53 ezer éve. A pusztulás az első főciklus utolsó kisciklusában lezajlott. (21.25)

Kérdező: Az első főciklus lezárulásának vajon köze van-e Lemúria pusztulásához, vagy ez a pusztulás véletlen ül esett egybe a ciklus végével?

Ré: Egy főciklus végekor az energiák összefutása és egybetorkollása figyelhető meg. Ez elősegített egy már amúgy is elkerülhetetlen igazodást bolygó szférátok felszíni mozgásaiban. (21.27)

Kérdező: Elmondanád, mi volt az átlagos életkor a második fő ciklus végén?

Ré: A második főciklus végén az átlagos életkor olyan volt, amilyennek ma ismeritek, némi variációval földrajzilag elzárt népek körében, akik az intelligens energiával jobban harmóniában álltak és kevésbé voltak harcias vérmérsékletűek. (22.3)

Kérdező: Években is ki tudnád fejezni a második főciklus végi átlagéletkort?

Ré: Az átlag talán félrevezető. Ha precízek akarunk lenni, sokan körülbelül 35-40 éveteket (22.4)

Kérdező: Ez a lerövidült életkor segíti-e az entitást valam ilyen módon, hogy így pl. több időt tölthet inkarnációk között, hogy áttekintse hibáit, vagy pedig hátráltatja a rövidebb élet?

Ré:  Mindkettő igaz. Az élettartam rövidülése az Egység Törvényének egy torzulása, mely arra utal, hogy az entitás ne kapjon több tapasztalatot attól nagyobb intenzitással, mint amit el képes viselni. Ez csak egyéni szinten érvényes, planetáris vagy társas komplexumokra nem áll fenn. Vagyis így a megrövidült életkor annak tudható be, hogy az entitást ki szükséges venni a tapasztalás hevességéből, (22.6)

Ré elmondása alapján a pozitív és a negatív polaritás küzdelme nagyon hasonló a földi világunk vallásaiban fellelhető fény és sötétség küzdelméhez. Már régóta foglalkoztatott az a kérdés, hogy ezek az ellentétes erők ing-jang módjára egymást kiegészítve, bár időnként egymást átmenetileg legyőzve képesek-e egyensúlyt alkotni. Hiszen pont ez az alap ellentétként ami alapjaiban elválasztja a perzsa zoroasztrianizmust a manicheizmus szemléletétől. Pap Gábor előadásaiban rendszeresen kihangsúlyozza, hogy a manicheista, szkíta gondolkodás egyértelműen a fény egyértelmű győzelmét hirdeti, nincs semmiféle tartós egyensúlyi állapot a sötétséggel.

RÉ nevű társas memória komplexum lényegében ezt a manicheista szemlélet helyességét igazolja vissza számunkra:

Ré: …az egyik denzitásból a másikba való továbblépések csakugyan megtörténnek. A pozitív/negatív polaritás olyan dolog, amely – a hatodik szinten – nem lesz egyéb, mint történelem. (47.5)

Ré: Egyetlen negatív lény sem érte még el a szuperszellem manifesztációt, … a negatív irányultságú tudat/test/lélek komplexumok olyan nehézséggel kerülnek szembe, amit tudomásunk szerint még egyiküknek sem sikerült leküzdenie, mivel az ötödik denzitású előrelépés után bár elérhető a bölcsesség, de egy vele azonos mennyiségű szeretettel kell párosulnia. Ezt a szeretet/fényt nagyon, de nagyon nehéz elérni az egységben, amikor valaki a negatív ösvényt követi, ezért a hatodik denzitás korai szakaszában a negatív orientáció társas komplexumai úgy döntenek, kieresztik a szellemet a palackból és a pozitív hatodik denzitásba lépnek. Következésképp a szuperszellem … pozitív irányultságú. (36.12)

A nyolc fokozatból álló létsíkon, bár a harmadik szinten éles harc zajlik a lelkek polarizációja érdekében, ez a hatodik szinten már értelmét veszti. A tehetetlensége miatt, a negatív orientációjú társas lények ekkor már önként átlépnek a pozitív ösvényre.

Még sok mindent lehetne idézni RÉ nevű társas memória komplexumtól, a piramisok és a tarot kártya titkát, a 8 féle létsík célját, feladatait és sajátosságát, az energia mezők színeit, vagy akár a vándorok szerepét a dimenziónkban… De ettől eltekintek, hiszen az EGYSÉG TÖRVÉNYE könyvben[15] minderről bőven lehet olvasni. Ezért maradjon csak" ennyi, amolyan kedv csinálónak a könyvhöz!

 
KAPCSOLÓDÓ ÉRDEKESSÉGEK:
 
pyramidsymbols01.jpgEgy ibolyántúli fényben fluoreszkáló harmadik szemes fekete piramis, melynek az alján az Orion csillagkép alakja és a húsvét szigeteki rovásíráshoz hasonló karcolatok láthatók, melynek elfogadott fordítása: "Innen jött a Teremtő fia"


[1] wikipedia

[2] Iliász napút elemzése www.naput.hupont.hu/14

[3] Vízöntő időszakadék leírása Péter és Pál mese ismertetésénél www.naput.hupont.hu/17

[4] Homérosz Odüsszeusz napút elemzés www.naput.hupont.hu/27

[5] Iliász napút elemzés www.naput.hupont.hu/14

[6] Péter és Pál napút logika www.naput.hupont.hu/17

[7] Fantom korszak jelzése az Árpád-kori templomaink Szent László falfestményein www.naput.hupont.hu/37

[8] Külön köszönet ezért Bencze Balázsnak

[9] Precessziós mozgás www.naput.hupont.hu/4

[10] Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl / A nagy ciklus II. http://maghreb.blog.hu/2014/05/04/a_nagy_ciklus_ii_arszakida_evek

[11] Fantom korszak jelzése az Árpád-kori templomaink Szent László falfestményein www.naput.hupont.hu/37

[12] A minószi civilizáció rejtett összefüggései www.naput.hupont.hu/57

[13] Canopus csillag, Menelaosz égi kormányosa www.naput.hupont.hu/93

[14] Jolika Weigel felvetése

[15]Letölthető:

http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_hungarian/hungarian_translation.aspx

 

 FOLYTATÁS:

Ré, az Egység Törvénye és a manicheizmus:

 www.naput.hupont.hu/97Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 255
Heti: 1 649
Havi: 5 546
Össz.: 1 436 149

Látogatottság növelés
Oldal: A Vízöntő-paradoxon és az Egység Törvénye
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »